Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

THIẾT LẬP VÙNG IN TRÊN KHỔ GIẤY TRONG AUTOCAD (PRINTABLE AREA)

Đối với máy in thật thì không bàn cải về vùng in (printable area) vì nó đã được định sẵn, hoặc 1 số máy chỉnh được thì cũng đơn giản vì có hướng dẫn từ nhà sản xuất.


Còn đối với máy in ảo của Autocad như (DWG to PDF, DWG to JPG...) thì ta vào : File - Ploter Manager


- Thư mục chứ file .pc3 là file cài đặt thông số cho các máy in ảo
- Chọn máy in ảo cần setup lại , cửa sổ setup máy in sẽ hiện lên


- Để cài lại vùng in ta chọn và lần lượt các vùng khoanh đỏ, và điền chỉnh lại khoản canh lề cho khổ giấy.


- Chú ý có rấ nhiều khổ giấy nhưng thật sự ở Việt Nam thông dụng nhất là khổ giấy Iso, nếu muốn cho nhanh ta chỉ cần điều chỉnh khổ giấy Iso :  Iso A4. Iso A3 ....


- Còn muốn cho chắc thì ta điều chỉnh toàn bộ.  hihihi......


-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét