Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

CÔNG TÁC XA............. His... his... his ...... his............his.....................

Vừa mới làm xong bàn làm việc thì được tin 01-12-2011 đi công tác Hà Nội

chắc ở nhà bi mấy đứa cháu phá banh ta long.... hihihihihi

kì nay được thăm lăng bác rồi.........hihihhi

trước khi đi nhận dược vài công trình 3d vẽ. có một công trình làm free cho bạn, nhưng cũng là công trình tâm ý nhất. Tuy không đồi hỏi render cao nhưng mình đã tạo hình một ngôi nhà thờ với nhiều cchi tiết trang trí.


hình này render bằng vray su. có cái chưa sử dụng vật liệu Vray vì người yêu cầu kô đồi hỏi. mày core i3 render option rất cao mất 1h15 phút.

còn dây là hình bàn làm việc mất ròng rả 7 bửa tối . hihihihi

His.... có cái ghế chưa có tiền mua. và còn 2 cái kệ chưa gắn lên.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét