Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

NHÀ THƠ PHOTOSHOP

HIHIHI.
Kô có thời gian ghép đại vài hình xe và bầu trời vào.


còn dây là hình góc trườc khi vẽ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét