Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CÓ ÍT CỦA SKETCHUP

1 - Phát họa 3d cực nhanh, thể hiện được đối tượng dưới dạng 3d đơn giản có vật liệu và màu sắc.

2 - Ghí chú và ghi kích thước trực tiếp lên đối tượng 3d, giúp bản vẽ 3d dễ hiểu hơn với những khách hàng mù về kỉ thuật.

3 - Chỉnh sữa các thay đổi nhỏ nhanh chóng nếu biết tận dụng khả năng tạo Group

4 - Xuất 3d sang các chương trình khác, xuất 2d ra các file nhiều định dạng nhanh chóng. 

5 - nói chung nếu không đồi hỏi cao thì Sketchup đáp ứng tốt, nếu muốn có hình ảnh gần bằng 3dsmax thì cài vray for sketchup vào.

6 - còn muốn có được hình ảnh đẹp, làm phim và tạo hình đẹp thì dùng 3dsmax hoặc 1 số phần mềm cao cấp hơn như maya....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét