Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

TIÊU CHUẨN THỂ HIỆN BẢN VẼ CAD 01 (Theo Thanh Lâm)

CÀI ĐẶT FILE :
- File mẫu : file chứa các đối tượng được tạo sẵn :  layer, dim , khung giấy, text...
- Unit : Unit trong option - thẻ user preference và format - unit phải được cài đặt đơn vị giống nhau.
- Nét : độ dày và kiểu nét được quy ước theo layer (không sử dụng plot style)
- Màu sắc : theo layer tạo sẵn . Khi in hoặc xuất ra bản vẽ tùy người sử dụng chọn màu hay đơn sắc.
- Dim : theo tiêu chuẩn tỉ lệ 1-1. Các tỉ lệ khác sẽ chia theo tỉ lệ tương ứng.
              + Cao text : 2 mm                         + Khoản cách chữ và đường KT: 1 mm
              + Dấu tick : 1 mm                         + Độ dài extent line : 1 mm
              + Độ dài đường gióng : 4-6 mm    + Khoản cách tối thiểu tới đối tượng : 1 - 2 mm
 - Text : cao từ 1.5 -3 mm cho tỉ lệ 1-1. Các tỉ lệ khác chia theo tỉ lệ tương ứng. Font là Arial.
 - Leader (dấu ghi chú) : mũi tên, dấu tròn.... từ 1-2 mm cho tỉ lệ 1-1 (trừ trường hợp đặc biệt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét