Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

DWFx file

DWFx là file dữ liệu dạng cad (có trê n cad 2010-2011) giống như DWF nhưng đọc trên chương trình XPS của Microsoft tích hợp trên Win7

còn các Win khác bạn có thể download free ở đây
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=b8dcffdd-e3a5-44cc-8021-7649fd37ffee

hiện tại chưa có chương trình nào có thể chuyển từ DWFx thành file DWG. nên có thể xử dụng  loại file này nhà đảm bảo ý tưởng của bạn khó bị đánh cấp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét