Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

ETRANSMIT : tạo file cad dạng .zip có đầy đủ xref, plotstyle...

trong một file cad bạn có thể dùng  lệnh ETRANSMIT để  tạo 1 file nén chứa tất cả các tham chiếu ; xref, plottyle, .....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét