Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Hãy cùng tôi chia sẽ

Blog nhằm chia sẽ các kiến thức về đồ họa trong lỉnh vực kiến trúc.


Làm con người thì không ai toàn năng cả.


Hãy cùng tôi chia sẽ để cộng đồng đồ họa Việt Nam ngày càng phát triển.


Đừng ù lì giữ cho riêng mình để rồi lạc hậu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét