Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

TÍNH NĂNG CÁC LỆNH 2D THÔNG DỤNG 02

ARC : A lệnh tạo cung có 2 tùy chọn
 • Center : C vẽ cung tròn bằng cách nhập bán kính bằng 2 điểm và xoay quanh tâm của cung tròn muốn vẽ. ( điểm thứ 2 sẽ là tâm)
 • End : E vẽ bằng điểm đầu và điểm cuối của cung tròn, sau đó mới nhập bán kính vào.

CIRCLE : C 
 • 3P :  tùy chọn này cho phép vẽ đường tròn qua 3 điểm và đường tròn này giao với 3 điềm đó


 • 2P : cũng giốnh như 3P nhưng chỉ qua 2 điềm thôi.
 • TTR : tùy chọn này cho phép vẽ đường tròn sau khi ta xác định 2 đối tượng sẽ tiếp xúc với đường tròn, sau đó ta nhập bán kính.

TRIM : TR có nhiều tùy chọn rất hữu ít giúp xủ lý nhanh hơn
 • FENCE : F tùy chọn này giúp bạn trim 1 lân nhiều đối tượng không thẳng hàng
ví dụ nhé :
bạn tao 1 file như vậy nè :

 •  tiếp theo bạn dùng lệnh trim và chọn đường màu đỏ.
 • bạn khoan hãy trim các đường màu trắng. bạn nhập F enter và vẽ đường chấm cắt ngang chúng
sau khi bạn vẽ đưuờng chấm cắt ngang bạn enter kết thúc lệnh bạn sẽ được kết quả.


 • ERASE : R  giống chức năng trên nhưng tùy chọn này sẽ xóa các đối tượng nào giao với đối tượng được chọn. ví dụ ta chọn đường màu đỏ và nhập R chọn tùy chọn này thì các đường màu trắng sẽ bị xóa đi.

 • các chức năng còn lại khi tải lệnh trim lên thì nó đã mặc định sẵn nên mình không đề cập.

Extent : EX cũng giống như lệnh TRIM bạn nhé nhưng ngược lại thôi vỉ EX không xóa.

OFFSET : O
 • THROUGH : được mặc định sẵn trong lệnh là nhập khoản cách cần offset.
 • ERASE : E    tùy chọn này để cái đặt xóa đối tương củ sau khi đã offset. sau khi bạn tải lệnh O lên bạn nhập R và chọn YES sẽ kích hoạt xáo đối tượng củ.
 • LAYER : L   tùy chọn này cho phép đối tượng sau offset sẽ mang layer hiện hành. sau khi tải lệnh O lên bạn nhập L và nhập C chọn Current.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét