Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

TÍNH NĂNG CÁC LỆNH 2D THÔNG DỤNG 03

FILLET : F
  • RADIUS : R  tùy chọ này để nhập bán kính.
  • POLYLINE : p tùy chọn này cho phép vát tròn tất cả các góc trong 1 polyline. ví dụ nhé
bạn tạo hình chữ nhật 10,10
bạn nhập F tải lệnh Fillet , nhập R và enter để nhập bán kính là 3 nhé.
tiếp tục bạn nhập P, enter  và chọn hình vừa vẽ bạn sẽ thấy kết quả và sẽ hiểu.
  • TRIM : T tùy chọ nnày hỏi bạn có muốn trim các đường bi vát không. cad mặc định là trim bỏ.
  • MULTIPLE :  M  tùy chọn này giúp bạn sử dụng lệnh liên tục, lệnh sẽ không kết thúc sau 1 thao tác fillet. mà sẽ kết thúc khi bạn enter.
CHAMFER : CHA  tương đương như lệnh FILLET. Và ít dùng nên mình cũng không nhắc tới

RIVISION CLOUD : sau khi load lệnh  có 3 tyù chọn
  • ARC LENGTH : A định chiều dài cho cung
  • OBJECT : O chọn đối tượng làm đường dẫn đễ CAD tự tạo rividion cloud theo đường dẫn
  • STYLE : S tạo độ dày cho rivision cloud

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét