Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

MỘT SỐ THỦ THUẬT HAY 02

SỬA CÁC ĐỐI TƯỢNG CÙNG LOẠI BẲNG PROPERTIES:
 • Trong 1 bản vẻ có khá nhiều đối tượng làm sao bạn đổi thuộc tính 1 lúc các đối tượng có cùng chức năng.
 • để làm điều này bạn hãy để ý tới bản Properties. (Ctrl + 1 để mở bản lên)
 • bạn chọn tất cả hoặc vùng chứa các đồi tượng cần chỉnh sửa. Kể cả đối tượng không chỉ sửa
 • mở bản properties lên. tại dòng thứ nhất bạn sẽ thấy " All ...." 
 • chọn hình tam giác nhỏ bên trái " All "  mở nó lên và bạn hãy chọn đối tượng cần chỉnh sữa
 • tiếp theo bạn chỉ cần chỉ lại các thông số trong bản properrties thôi.  
 • lưu ý:  bạn chỉ được chỉnh trong bản properties nếu bạn thay đổi ở nơi khác ngoài bản properties thì toàn bộ đối tượng được chọn sẽ thay đổi theo.
MỘT SỐ KÍ HIỆU TRONG TEXT:

FONT CHỮ ARIAL
 • ° = %%D  hay   nhấn giữ: alt và nhấn : 0176
 • ø = %%C hay   nhấn giữ: alt và nhấn : 0248
 • ± = %%P hay   nhấn giữ: alt và nhấn : 0177
 • ²  =                   nhấn giữ: alt và nhấn : 0178 
 • ³  =                   nhấn giữ: alt và nhấn : 0179
 • ¼  =                 nhấn giữ: alt và nhấn : 0188
 • ½  =                 nhấn giữ: alt và nhấn : 0189
 • ¾  =                 nhấn giữ: alt và nhấn : 0190
FONT CHỮ VNI:

 • ° =                    nhấn giữ: alt và nhấn : 0168
 • ø =                   nhấn giữ: alt và nhấn : 0222
 • ± = %%P hay   nhấn giữ: alt và nhấn : 0177
 • ²  =                   nhấn giữ: alt và nhấn : 0178 
 • ³  =                   nhấn giữ: alt và nhấn : 0179
 • ¼  =                 nhấn giữ: alt và nhấn : 0188
 • ½  =                 nhấn giữ: alt và nhấn : 0189
 • ¾  =                 nhấn giữ: alt và nhấn : 0190
 • Ô VUÔNG =   nhấn giữ: alt và nhấn : 0186
ĐÁNH SỐ MŨ TRÊN VÀ DƯỚI  VỚI LỆNH "MTEXT"
 • Bạn đánh dấu " ^ " trước số sẽ cho ra số mũ dưới
 • Bạn đánh dấu " ^ " sau số sẽ cho ra số mũ trên
 • sau khi đánh dấu " ^ " và số cần. Bạn đánh dấu khối  :  dấu "^" và số .  Ví Dụ :  ^6    hoặc  6^
 • tiếp tục bạn nhấn lệnh có Chữ   a\b như hình :

CHUYỂN SPLINE SANG PLINE

Bạn dùng lệnh FLATTEN.
  Chọn NO là ok.

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét