Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

BYLAYER VÀ BYBLOCK

Sự khác nhau giữa Bylayer và Byblock PDF In E-mail
Bạn đã bao giờ tự hỏi BylayerByblock khác nhau như thế nào chưa? Bạn dùng BylayerByblock khi nào? Đây là 2 cách quản lý đối tượng (về màu sắc và đường nét). Và ý nghĩa của của nó...
Ý nghĩa của các tính năng này như sau :
BY LAYER : thuộc về lớp (layer) đang chứa nó (object). Diễn giải dài dòng là: nếu một số đối tượng nào đó thuộc một layer có kiểu đường là hidden, màu đỏ, độ dày nét 0.15,... thì nó cũng có những tính năng này y như là lớp đang chứa nó.
BY BLOCK : thuộc về BLOCK đang chứa nó (object). Diễn giải dài dòng là: nếu một số đối tượng có tính năng này thuộc một block có kiểu đường là hidden, màu đỏ, độ dày nét 0.15,... thì nó cũng có những tính năng này y như là block đang chứa nó, chứ không phải nó có những tính năng của LAYER đang chứa BLOCK đó.
Ví dụ 1: tôi có 1 block, trong block này có 1,2,3... đối tượng mang tính năng BYLAYER. Nếu tôi đặt nó tại Layer có màu đỏ, kiểu đường Hidden, dày 0.3,... thì Block này chũng màu đỏ, đường Hidden và dày 0.3. Bạn thử dùng chức năng tùy chỉnh properties (nhấn Ctrl+1) để thay đổi các tính năng này của Block (màu đỏ thành màu xanh, đường hidden thành continue, nét 0.3 thành 1.0). Vô ích, Block này đã bị ràng buộc các tính năng của LAYER.
Ví dụ 2: tôi có 1 block, trong block này có chứa các đối tượng mang tính năng BYBLOCK. Nếu tôi đặt nó tại Layer có màu đỏ, kiểu đường Hidden, dày 0.3,... thì Block này chũng màu đỏ, đường Hidden và dày 0.3. Bạn thử dùng chức năng tùy chỉnh properties (nhấn Ctrl+1) để thay đổi các tính năng này của Block (màu đỏ thành màu xanh, đường hidden thành continue, nét 0.3 thành 1.0). Thành công, Block này sẽ cập nhật các tính năng trên vì nó không bị ràng buộc vào LAYER.
Các đối tượng mang tính năng BYBLOCK nhưng không nằm trong BLOCK sẽ có màu trắng/đen (do nó không biết thuộc về tính năng của block nào).
Chú ý : Khi tạo Block, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định cho các đối tượng thộc về BYLAYER hay BYBLOCK. Vì khi EXPLODE một bock, các đối tượng có tính năng ByBlock sẽ có màu trắng/đen, còn các đối tượng ByLayer sẽ có các tính năng của Layer đang chứa nó.
Về đối tượng DIMENSION, chương trình CAD định nghĩa nó là một BLOCK đặc biệt mang biệt danh là Dimension. Do đó các đối tượng thuộc kích thước (đường dóng, đường kích thước, text, ...) sẽ có các tính năng như các đối tượng trong một block.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét