Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

TÍNH NĂNG CÁC LỆNH 2D THÔNG DỤNG 03

MESURE : ME và DIVIDE : DIV   đây là 2 lệnh dùng để chia khoản cách
các bạn chú ý 2 lệnh này không chỉ đơn giàn chia đoạn nó còn có khả năng tạo ra các blog được copy với khoản cách đều nhau và align theo đường dẫu
BẠN XEM CHI TIẾT Ở ĐÂY

ARRAY : AR lệnh tạo ma trận để nhân bản đối tượng. có 2 dạng ma trận trong lệnh này
  • Rectang là nhân đối tượng theo 2 hướng X, Y
  • Polar là nhân bản đối tượng bằng cách xoay quanh 1 tâm.
mẹo bạn có thể đánh thêm dấu trừ khi nhập lệnh để không phải tải cửa sổ Array : -AR.
  • sau khi bạn đánh -AR dòng command sẽ hỏi bạn muốn array theo dạng rectang hay polar.
  • nếu bạn chọn dạng polar thì bạn chọn tâm nhập số độ và số lượng
  • còn nếu bạn chọn rectang thì bạn nhập khoản cách nhân bản lần lượt theo 2 hướng và nhập số lượng
mình nghỉ  -AR sẽ nhanh hơn nhưng có đều là chúng ta phải để ý dòng lệnh command nó hỏi gì , nếu không sẽ nhập sai.

TCOUNT : đánh số thứ tự cho các dòng text
  • sau khi nhập lệnh và chọn đối tượng bạn chọn đánh số theo trục X hoặc Y
  • tiếp theo bạn nhập khoản cách đơn vị số, ví dụ 1 rồi tới 5 mình sẽ mhập: 1,5  - chương trình sẽ đánh số cách nhau 4 dơn vị
  • thao tác cuối cùng có 4 tùy chọn : {OVERWRITE : thay thế dòng text bằng 1 số} ; {PREFIX : đánh số đầu dòng text} ; {SUFFIX : đánh số cuối dòng text} ; {FIND & REPLACE " : tìm và thay thế chuổu kí tự bằng con số}
QUITSELECT : QSELECT    và   FILTER : FI  2 lệnh chọn nhanh các đối tượng.

  • QUITSELECT : với lệnh này bạn có thể chọn hàng loạt đối tượng có 1 hay nhiều tính chất riêng giống nhau. bạn có thể chọn lệnh này trên bản Propreties

  • FILTER : là bộ lọc để chọn đối tượng. lệnh này cho phép bạn add các đối tượng cần được chọn, sau đó bạn quét vùng chọn thì chỉ các đối tượng được Add trong bản Filter được chọn , còn các đối tượng khác sẽ bị lọc bỏ không được chọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét