Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

CÁC LOẠI ĐỐI TƯỢNG MÁI CƠ BẢN TRONG REVIT

ROOF BY FOOTPRINT : tạo mái bằng cách tạo đường bao khép kính theo vết tường xây dựng. bạn có thể chỉ định độ dốc và phần đưa ra của mái hoặc sử dụng giá trị mặc định.
ROOF BY EXTRUSION : tạo mái bằng cách tạo biên dạng (mặc cắt) của mái và dùn khối biên dạng đó

ROOF BY FACE : Tạo mái dựa trên bề mặc của 1 khối. nếu bạn thay đổi bề mặt khối thì mái sẽ thay đổi theo nếu bạn chọn mái và chọn Update to face . phương pháp này chó phép tạo máy với hình dạng đa dạng.

FASCIA : Là đường viền mái
SOFFIT :  Tạo mái bằng, để tạo độ dốc cho mái soffit chọn công cụ Slope Arrow.
GUTTER :  tại máng thu nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét