Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

TẠO LO XO TRONG SU

bạn hãy làm các bài tập trước .
 • Bạn tạo nữa đường tròn bán kính 50
 • Bạn dùng lệnh M , nhưng bạn không chọn đối tược trước.
 • sau khi tải lệnh M bạn duy chuyển chuột vào 1 đỉnh được cùa cung tròn khi nó hiện lên dấu bắt điểm bạn nhấn chuột và duy chuyển theo trục Z lên 20

sau khi duy chuyển lên trục Z 20 bạn sẽ thấy đường tròn thay đổi.

 • bây giờ bạn tạo Group cho nữa cung tròn bằng lệnh G

 • bạn copy ra một cung tròn nữa bằng lệnh M giữ phím Ctrl.

 • bạn chon cung vừa copy và nhấp phải chọn Flip Along 2 lần. lần lượt theo 2 trục red, green ( khi nhấp phải bạn nhớ chỉ chuột vào đối tượng)

 • sau đó bạn dùng M duy chuyển sao cho như hình :


 • bây giờ bạn chọn tất cả và nhấp phải chuột chọn Exlope để nổ Group ra

 • và bạn dùng M và Ctrl để copy ra nhiều đối tượng . sau khi copy 1 đối tượng bạn nhấp *5 để array ra 5 đối tượng như hình
 


 • bây giờ tạo khối cho lo xo. bạn tao hình tròn bằng lệnh C có bán kính 2.

 • bạn xoay và duy chuyển hình tròn vừa vẽ như hình ( nếu bạn không làm được thì xem bên dưới cùng nhé)

 

 • bây giờ bạn chọn hết các cung tròn trong khung nhìn

 • khi chọn xong bạn chọn menu Tool - Follow me

 • bạn chỉ chuột vào mặt phẳng tròn. và chờ chút bạn sẽ có 1 lo xo
nếu bạn không biết xoay và di chuyển bạn làm cách này

 • bạn xoay khung nhìn gần như hình

 
 • bạn dùng lệnh C bắt điểm như hình và khoan lick chuột , khi bạn để chuôt vào điểm cần truy bắt bản sẽ thấy hình tròn có màu nếu hình tròn màu  xanh dương thì bạn hãy xoay khung nhìn lên trên sao cho khi bắt điểm thì ra màu lục hoặc màu đỏ và vẽ hình tròn như hình bên trên.
 • sau khi vẽ hình tròn xong bạn thực hiện các thao tác trên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét